Till innehåll

VARFÖR COACHING?

Coaching hjälper dig att hitta, utnyttja och nå din fulla potential inom de områden du önskar förbättra. Coaching är ett mycket kraftfullt verktyg i alla typer av förändringsarbete där man vill sätta tydliga och mätbara mål.

Det korta svaret är – för att nå din fulla potential inom områden du önskar förbättra. Coaching hjälper dig att hitta nya vägar och perspektiv vilket gör att du kan utnyttja mer av dig själv. Tillsammans med tydliga och mätbara mål är coaching ett mycket kraftfullt verktyg i alla typer av förändringsarbeten.

HUR GÅR DET TILL?

Allting börjar med en nulägesanalys. Vi har ett inledande samtal där du kort beskriver din situation och vad du önskar få ut av coaching. Jag berättar hur jag jobbar och vi fokuserar på att få en helhetsbild av nuläget. Om vi båda tycker att det känns bra planerar vi vår första skarpa coaching session och därefter är vi i gång.

Jag föredrar täta intervaller till en början med max 1–2 veckor mellan sessionerna. En session pågår mellan 60–90 minuter. För att uppnå ett varaktigt och kontrollerat förändringsarbete bör man sikta in sig på mellan 5–10 coachningstillfällen. Vi ses över Zoom eller Teams.

Viktigt att tänka på när du ska börja med coaching:

  • Du måste vara beredd på att investera tid i dig själv och förändringsarbetet.
  • Coaching är ingen snabb lösning. Det är en långsiktig investering.
  • Målet är att uppnå ett varaktigt förändringsarbete, beteende och mående.

FÖR VEM?

Min coachning är alltid nulägesorienterad och framåtriktad. Vi kommer inte att uppehålla oss med att gräva alltför mycket i ditt förflutna. I stället fokuserar vi på förändring. Det kan vara både arbetsrelaterat eller privat, ofta är det både och. Även om du kommer till mig med ett specifikt mål som rör exempelvis din karriär så kommer vi ändå gå igenom familj, relationer, fritid, fysik, vila/återhämtning, välbefinnande med mera under vår första skarpa session. Detta för att vi båda ska ha så bra förutsättningar som möjligt att ta oss till ett tillfredställande slutresultat. Det är inte ovanligt att ett mål eller din målbild förändras efter en eller ett par sessioner.

Jag är diplomerad coach och jobbar utifrån ICF:s (International Coaching Federation) riktlinjer när det kommer till etik, tystnadsplikt och jag för inga journaler eller dokumenterar våra samtal på något sätt.